Podcast Diabetes en leefstijl door Ernesto Hilgersom (patiënt), Inge Out (leefstijl coach) en Mattijs Out (vasculair internist)

Je leefstijl veranderden is ontzettend lastig. Wat kan een gezondere leefstijl opleveren voor iemand met type 1 of type 2 diabetes. Is het mogelijk diabetes met leefstijl onder controle te krijgen? En wat vergt het van iemand om dat in stand te houden? Ernesto Hilgersom (patiënt), Inge Out (leefstijl coach) en Mattijs Out (vasculair internist) bespreken dit nader in de podcast over leefstijl.

link podcast:
https://www.mysanofi.nl/node/1391

Aantekening podcast door Jacqui; de podcast komt wat traag op gang. In het begin is men vrij algemeen en denk ik dat veel van jullie zullen denken....dat weet ik al lang. Toch komt het op een gegeven meer los en het stuk waar Ernesto vertelt over zijn eigen ervaring is erg leuk.

Highlights uit de podcast

2:07
Belang gezond leven diabetes type 1 en 2
Diabetes type 2 is bij uitstek een aandoening die je kunt behandelen en zelfs genezen door middel van leefstijl. Bij type 1 heeft leefstijl invloed op hoe het met iemand gaat.

5:08
(De)motivatie bij leefstijl
Diabetes is een progressieve ziekte, je bent er vaak levenslang mee bezig. En net als de patiënt kan ook de behandelaar hier wel eens gedemotiveerd bij raken en belemmeringen voelen.

11:06
Rol Leefstijlcoach
Sinds 2 jaar wordt er bij bepaalde criteria een leefstijlcoach vergoed uit de basisverzekering. “Wij kijken naar meer dan voeding, wij gaan echt voor gedragsverandering.”

15:18
Afstemming andere behandelaren en persoonlijke omgeving
Zonder hulp partner is het volhouden van leefstijl verandering erg moeilijk. Afstemming met andere disciplines is belangrijk, maar soms lastig.

18:25
De belangrijkste drempels bij leefstijl aanpassing
Er is toch vaak nog onwetendheid over wat goede voeding is. En onze hersenen moeten nieuwe verbindingen maken voor het nieuwe gedrag. Dat kost tijd en daar hoort terugval bij.

20:25
Ervaringsverhaal Keer Diabetes 2 Om
Gedurende 6 maanden met begeleiding leefstijl veranderen, gevolgd door cameraploeg. Lotgenotencontact in de vorm van een app-groep erg belangrijk. Stress als moeilijke factor.

26:45
Omgaan met terugval en moeilijke momenten
Belangrijk is de bewustwording dat gedragsverandering een proces is. Kijken naar de oorspronkelijke motivatie kan helpen. Met de patiënt kijken waar wel de ruimte en motivatie voor is.