Positieve Gezondheid
Podcast Luisteren (PodNL): dr. Machteld Huber: ‘Positieve gezondheid bestaat uit 6 dimensies, waaronder zingeving’
From OERsterk Podcast met drs. Richard de Leth. Machteld Huber is voormalig huisarts en heeft het ‘Instituut voor Positieve Gezondheid’ opgericht. In deze podcast vertelt Machteld over: haar missie om Nederland – en daarna de hele wereld - gezonder en gelukkiger te makeneen verandering in de zor…

Wie is Machteld Huber?

Elke zorgprofessional in Nederland kent Machteld Huber. Haar persoon en werk geniet inmiddels veel respect binnen en buiten de zorg. Ze is grondlegger van het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Van oorsprong is Huber huisarts. Tijdens eigen ervaring met ziekte, in het begin van haar loopbaan, ontdekte ze dat haar ervaring als patiënt veel verder strekte dan wat zij als arts ooit geleerd had. Zij deed de ervaring op dat zij haar herstel actief en positief kon beïnvloeden. Om haar vermoedens te toetsen ging zij nadien met ernstig beschadigde mensen werken. Daarnaast besloot zij onderzoeker te worden, op het Louis Bolk Instituut in Driebergen, met als doel ‘gezondheidsbevordering’ meer op de kaart te zetten. Zo ontwikkelde ze in de loop van tijd een geheel eigen kijk op wat gezondheid is ontstond het begrip 'Positieve gezondheid'.

Wat is Positieve Gezondheid?

Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Met die bredere benadering kan een arts of andere zorgprofessional bijdragen aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om mensen zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

**In deze podcast met Richard de Leth vertelt Machteld over: **

  • Haar missie om Nederland – en daarna de hele wereld - gezonder en gelukkiger te maken
  • Haar verlangen om de zorg te veranderen en daarmee het denken over gezondheid (waar ze al jaren druk mee bezig is)
  • Hoe ze als huisarts zelf ziek werd (wat haar perspectief op ziekte en luisteren naar je lijf veranderde)
  • Het belang van zingeving
  • Het ontbreken van kennis over voeding en zingeving in de opleiding geneeskunde
  • Hoe ze is gekomen tot het begrip 'Positieve Gezondheid'
  • Haar visie op de zorgprofessional van de toekomst
  • Over het sterven van haar vader als indrukwekkende gebeurtenis (waardoor ze geen doodsangst meer heeft)
  • Haar missie om mensen te inspireren om voor hun droom te gaan (als grootste bron van vitaliteit)